ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

วัน อังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561

เวลา 09.30 น.

ณ โรงพลศึกษา 1 ศูนย์กีฬา กช. ค่ายบุรฉัตร

ปันผล 5.3%

เฉลี่ยคืน 10 %