พลโท สุทิน เบ็ญจวิไลกุล ประธานกรรมการ พันเอก ภาสกร สนิท ผู้จัดการ
กำหนดวันปิดรับสัญญาเงินกู้ สามัญ
5/65 หมู่ 1 ต.พงสวาย อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 << โทร.ทบ.53267 << โทร.032-328050 << มือถือ 097-1984105, 097-2984105 << E-mail : oomsub.kbsccl@gmail.com >>